ประวิตศาสตร์

หุ่นยนต์ จักรกลตัวแทนมนุษย์ที่รอการพัฒนาอย่างเต็มสูบ

            อย่างที่ทราบกันว่าโลกในขณะนี้กำลังขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีหลากหลายแขนง ซึ่งแต่ละแขนงก็มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไม่แพ้กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการด้านการดำรงชีวิต รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการค้นพบสิ่งใหม่รอบโลก อย่างเช่น เทคโนโลยีด้านอวกาศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีจักรกลก็ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในทุกวงการ เหมือนจะเป็นสิ่งไกลตัวแต่จริง ๆ แล้วก็แฝงตัวอยู่รอบตัวเรานี่เอง และวันนี้เราจะไปสำรวจเทคโนโลยีจักรกลอย่าง หุ่นยนต์ (Robot) ว่ามีเรื่องราวและมีความน่าสนใจอย่างไร

Robot คืออะไร

            คำว่า Robot คงเป็นสิ่งที่คุ้นหูเราอยู่ตลอดและความเข้าใจร่วมกันคือเป็นอุปกรณ์จักรกลชนิดหนึ่งที่ติดตั้งโปรแกรมการสั่งงานเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบคำสั่งที่มีทั้งแบบเรียบง่ายและซับซ้อน บางครั้งอุปกรณ์จักรกลเหล่านี้อาจถูกเพิ่มระบบ AI เข้าไปเพื่อให้อุปกรณ์ประมวลผลได้เอง ด้วยเหตุนี้ Robot ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงแฝงตัวอยู่ทุกแวดวงอาชีพ มีรูปลักษณ์และระบบการสั่งงานที่แตกต่างกันตามหน้างานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ กับแบบที่เคลื่อนที่ได้

                – Robot แบบติดตั้งอยู่กับที่ จะเป็นอุปกรณ์จักรกลที่ติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่เฉพาะทาง ขนาดใหญ่ มีระยะการเคลื่อนไหวที่จำกัด มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลายในแวดวงของการอุตสาหกรรม ซึ่งให้ประโยชน์ในฝ่ายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้แรงงานของมนุษย์ได้

                – Robot แบบเคลื่อนที่ได้ เป็นอุปกรณ์จักรกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีขอบเขตการเคลื่อนไหวอิสระ เห็นได้จากจักรกลในการออกสำรวจพื้นที่อันตรายที่มนุษย์เข้าถึงไม่ได้ จักรกลสำรวจอวกาศ หรือจักรกลเพื่อการขนส่งสินค้า

บทบาทของ Robot ที่แฝงตัวอยู่รอบตัวเรา

            อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่า เทคโนโลยีจักรกล แฝงตัวอยู่ในการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างกว้างขวาง หากเป็นสิ่งอยู่ไกลตัวเรามากก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจนัก แต่เบื้องหลังอาชีพหลายอย่างก็นำเอาจักรกลเข้ามาใช้งานแทนมนุษย์อย่างจริงจัง เนื่องจากแรงงานมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถทำงานได้เองทั้งหมด และมีหลายกลุ่มงานทีเดียวที่จำเป็นต้องนำจักรกลเข้ามาเป็นแรงงานสำคัญด้วย ได้แก่

                – งานด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในสายการผลิตที่ต้องการจำนวนผลผลิตสูงและผลิตได้ในเวลาอันสั้น เส้นทางการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องนำระบบจักรกลเข้ามาใช้ควบคู่กับการใช้แรงงานมนุษย์ เพราะจักรกลมีการทำงานที่แม่นยำและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้พอสมควร

                – งานด้านการวิจัย จักรกลที่มีบทบาทในงานวิจัยจะเป็นลักษณะของเครื่องสำรวจในพื้นที่อันตราย หรือเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก ซึ่งในการค้นพบสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่แปลกใหม่จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลเป็นเครื่องมือออกสำรวจแทนมนุษย์โดยบังคับจากระยะไกล เช่น การสำรวจอวกาศ สำรวจใต้ทะเลลึก สำรวจพื้นที่ภูเขาไฟ เป็นต้น

                – งานด้านการแพทย์ ในวงการแพทย์มีการนำระบบจักรกลหรือแขนกลมาใช้ในการผ่าตัดที่มีความละเอียดสูง แต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกชั้น ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดที่ซับซ้อนมีความแม่นยำมากกว่า ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว แต่การใช้งานแขนกลในการผ่าตัดแต่ละรายจะต้องอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ก่อนว่าสมควรจะต้องนำระบบจักรกลมาใช้หรือไม่

                – งานด้านความมั่นคง เป็นจักรกลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกันเหตุร้าย เช่นการนำมาใช้เพื่อสอดแนมสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจอันจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ รวมไปถึงจักรกลในลักษณะที่เป็นอาวุธสำหรับโจมตีก็มี จักรกลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจึงถูกพัฒนาให้มีศักยภาพการใช้งานที่ดีขึ้นอยู่ตลอด

                – งานด้านครัวเรือน จักรกลประเภทนี้น่าจะอยู่ใกล้ตัวและเป็นที่คุ้นเคยแก่ผู้คนที่สุด ซึ่งเป็นจักรกลที่ถูกนำมาใช้ทำงานบ้านแทนมนุษย์ได้ ในสังคมที่ต้องการความสะดวกสบายจักรกลในครัวเรือนจึงเป็นที่นิยมและมีจำหน่ายอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นจักรกลที่ราคาเข้าถึงได้ง่าย เช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด เป็นต้น

แนวโน้มของ Robot ในช่วงโรคระบาด Covid-19

                การพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เป็นการคิดค้นที่มีมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่รุดหน้ามากขนาดนั้น เนื่องจากมีผลกระทบในการจ้างแรงงานมนุษย์ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ประชากรในภาคแรงงานต้องตกงาน แต่เมื่อเริ่มเกิดภาวะโรคระบาด Covid-19ที่ขยายวงกว้างจนกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ ทำให้ต้องระงับการจ้างงานและปิดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเนื่องจากป้องกันการแพร่กระจายโรค ทำให้เกิดโครงการที่จะนำเอาจักรกลมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ในภาคธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้นด้วยสาเหตุที่ว่าขาดแคลนแรงงานนั่นเอง

                ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้เป็นเจ้าของกิจการจึงเบนเข็มไปที่ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ กันมากขึ้น เพราะเป็นทางเลือกที่ดีในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานและมีความปลอดภัยขณะที่เกิดโรคระบาด ทำให้อุตสาหกรรมที่ผลิตจักรกลมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดในเวลา 1-2 ปีที่มีการระบาดของ Covid-19 ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่สวนทางกับภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มีผลการประกอบการลดระดับลงพอสมควร โดยธุรกิจที่อาจจะถูกนำจักรกลมาใช้แทนมนุษย์แบบเต็มตัว ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริการที่ต้องมีพนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจด้านการขนส่ง เป็นต้น

อุตสาหกรรมจักรกลกำลังเติบโต   

                การคิดค้นเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ที่ถูกมนุษย์เราสร้างขึ้นมา แม้ว่าไม่ได้อลังการอย่างกับที่เราเห็นในภาพยนต์ Sci-Fi แต่ด้วยกำลังสมองของมนุษย์เราอาจจะเนรมิตภาพแบบที่เห็นในภาพยนตร์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ที่ยังรั้งให้ระบบจักรกลไม่สามารถพัฒนาไปได้แบบรวดเร็วขนาดนั้น จึงต้องคอยจับตามองว่าเวลาต่อจากนี้ระบบจักรกลจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง แต่ในอนาคตแนวโน้มที่จะนำจักรกลมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์มีความเป็นไปได้สูง

สรุป

                ในปัจจุบันภาคบริการบางส่วนของประเทศไทยเราก็ได้นำเอาจักรกลมาใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้แพร่หลายเท่ากับประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น แต่ประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตจักรกลระดับอาเซียนที่มุ่งเน้นการผลิตจักรกลเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุนให้ประเทศไทยเติบโตในด้านนี้อย่างเต็มที่ Ufabet เว็บหลัก

หุ่นยนต์ จักรกลตัวแทนมนุษย์ที่รอการพัฒนาอย่างเต็มสูบ

Credit By : Ufabet