ประวิตศาสตร์

รอบรู้เรื่อง กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อพูดถึงการทำสงครามหรือ กฎหมายสงคราม หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามเหมือนสมัยก่อน แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ล่าสุดประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนอยู่ในสถานการณ์สงคราม ที่ไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามแต่เป็นการสู้รบเพื่อประกาศความมีอำนาจและต้องการยึดประเทศที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่ามาเป็นของตน ทำให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องการเกิดสงครามมากยิ่งขึ้น แล้วกฎหมายสงครามคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงไหม วันนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องนี้กัน เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด เพราะเมื่อประเทศมหาอำนาจประเทศใดก็ตามประกาศและทำสงครามนั่นหมายความว่าย่อมส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับประเทศอื่น ๆ

ที่มาที่ไปของกฎหมายสงคราม

กฎหมายสงครามเริ่มปรากฏในสมัยกลางหรือในช่วงพ.ศ 395 ถึง 1453 ซึ่งเกิดจากหลักการแยกผู้ที่กระทำการออกจากผู้ที่ไม่ทำการรบ ซึ่งในกฎหมายการทำสงครามในช่วงเวลานั้นคือจะต้องไม่ทำร้ายนักบวช ผู้หญิง คนชรา เด็ก ทำให้การรบในสมัยโบราณไม่มีการใช้วิธีที่อำมหิต ต่อมากฎหมายสงครามที่บัญญัติไว้ในรูปสนธิสัญญามีการบังคับใช้ในการทำสงครามทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ และในปีศตวรรษที่ 19-20 แต่ละประเทศก็ได้เริ่มออกกฎหมายเป็นของตัวเองเพื่อบังคับใช้ในกองทัพของตัวเองระหว่างการทำสงคราม 

กฎหมายสงคราม

https://www.peace-ed-campaign.org/th/law-as-an-instrument-of-peace-war-criminals-war-victims/

กฎหมายสงครามมีความจำเป็นอย่างไร

 เพราะในสมัยกลางก่อนที่จะมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างคู่สงครามมีความทารุณโหดร้าย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีกฎหมายสงครามการปฏิบัติต่อคู่สงครามเริ่มมีมนุษยธรรมขึ้น และระหว่างนั้นได้เกิดมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทำสงครามหลายฉบับเลยทีเดียว ซึ่งการเกิดกฎหมายสงครามมาจากอิทธิพล 3 ประการคือความรู้สึกในด้านมนุษยธรรมเพราะการทำสงครามเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนและความรุนแรง การมีกฎหมายควบคุมจึงช่วยไม่ให้เกิดการกระทำเหล่านี้ นอกจากนั้นหากเทียบกับสงครามในอดีตนักรบในสมัยก่อนพวกเขาจะยึดหลักความยุติธรรมคือจะมีวิธีการต่อสู้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อย่างการไม่ทำร้ายผู้บาดเจ็บหรือไม่ใช้วิธีที่ชั่วร้ายรุนแรงเกินไป นี่จึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ทำไมต้องมีกฎหมายสงคราม

กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

กฎหมายสงครามคือ กฎเกณฑ์ทั่วไปมีการทำสงครามซึ่งกฎเหล่านั้นอาจมาจากจารีตประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศ มาในรูปแบบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่มีการยอมรับกัน ซึ่งถ้าถามว่ามีความสำคัญอย่างไร นั่นเพราะสงครามเป็นการต่อสู้กันระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะล้มล้างอำนาจของกันและกัน เพราะมีการต่อสู้กันนี่เองทำให้ต้องมีกฎหมายสงคราม เพราะเมื่อความรุนแรงนี้ยุติลง กฎหมายจะเป็นกฎบังคับให้แม้เป็นฝ่ายชนะสงครามก็ต้องมีการดูแลเยียวยาพลเมืองทั้งของตนและฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับผลกระทบหลังจากยึดอำนาจมาแล้ว หรืออธิบายให้ง่ายขึ้น กฎหมายสงครามมีไว้เพื่อเป็นเหมือนกฎกติกาในการทำสงครามเพื่อคุ้มครองพลเมืองและคนที่ได้รับผลกระทบจากการขัดกันไม่ว่าจะทางอาวุธ ทางความเชื่อระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตามกฎหมายสงครามมีความสำคัญน้อยลงมาก หลังจากที่มีการจัดตั้งองค์การสันนิบาตในองค์การสหประชาชาติ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น พลเมืองได้รับผลกระทบหลังสงครามยุติ เอาล่ะเมื่อดูภาพรวมเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายสงครามแล้วมาทำความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมกันดีกว่า

กฎหมายสงคราม

https://www.thairath.co.th/news/politic/1992351

วัตถุประสงค์ของกฎหมายสงคราม

นอกจากดูแลและให้ความคุ้มครองพลเมืองหลังจากที่สงครามยุติแล้วกฎหมายสงครามมีวัตถุประสงค์ในด้านอื่นๆด้วย เช่น มีไว้เพื่อปกป้องพื้นฐานสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของศัตรู มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูความสงบสุขหลังจากสงครามยุติ, ห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มาเข้าร่วมในการสู้รบและแม้ว่าจะสมัครใจก็ถือว่ายังเป็นข้อห้ามอยู่, จะต้องคุ้มครองพลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งระหว่างประเทศ,ห้ามทำลายสิ่งจำเป็นมีผลต่อความอยู่รอดของพลเรือนฝ่ายศัตรู, สตรีต้องได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกข่มขืน, ต้องไม่มีการคุกคามที่โรงพยาบาล

เหล่านี้เป็นจุดประสงค์กฎหมายสงครามแต่อย่างที่บอกว่ามีการให้ความสำคัญน้อยลงมาก ทำให้ระหว่างสงครามมีอาชญากรรมเกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การทำร้ายสตรีหรือการทำลายคุกคามต่อสิ่งที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของพลเมือง อย่างเช่นโรงพยาบาล หากติดตามข่าวสงครามในช่วงหลังมานี้จึงจะเห็นว่ามีเรื่องน่าหดหู่และน่าเศร้าไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายสตรีหรือการคุกคามสถานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาล 

หากเกิดสงครามขึ้นในรัฐหรือสงครามกลางเมือง จะเกิดอะไรขึ้นมี กฎหมายสงคราม รองรับหรือไม่

กรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายรัฐบาลและเกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในกรณีนี้ต้องกลับไปพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความตั้งใจ เช่น หากตั้งใจทำลายอาคารบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของเอกชนโดยไม่ได้มีความจำเป็นหรือแม้แต่การฆาตกรรม ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามที่มีความผิด ทั้งนี้หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นของฝ่ายกบฏจะแบ่งออกเป็นกรณีที่ฝ่ายกบฏเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามในส่วนนี้รับไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด กรณีที่สองฝ่ายกบฏเป็นผู้ชนะถือว่าฝ่ายกบฏได้รับชัยชนะนี้จะต้องเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศ แต่ถ้าเกิดการเสียหายเพราะการกระทำของตนเองหรือรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเช่นมีการชดใช้ค่าเสียหาย 

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้นำทำสงครามไม่ยุติธรรม? กฎหมาย สงคราม มีไว้เพื่อสร้างความยุติธรรมหลังจากยุติความรุนแรงแล้ว สำหรับผู้นำที่ทำสงครามอย่างไม่ยุติธรรมไม่เพียงจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ยังอาจถูกผู้นำทางศาสนาลงโทษให้เป็นบุคคลนอกศาสนา ดังนั้นกฎหมายสงครามจึงระบุไว้ว่าการทำสงครามต้องชอบด้วยกฎหมาย เช่นการทำสงครามเพื่อปกป้องตนเองหรือทำสงครามเพื่อลงโทษแก่ผู้ที่ละเมิดสิทธิเหล่านี้จัดว่าเป็นการทำสงครามที่มีเหตุผลยุติธรรม  

จากที่มาที่ไปและจุดประสงค์ของกฎหมายสงครามเหล่านี้ หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่หากทราบไว้แน่นอนว่าทำให้คุณเข้าใจในการทำสงครามในสมัยก่อนและตอนนี้มากขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีกฎหมายสงครามล้าหลังไปแล้ว ทำให้แต่ละประเทศสู้รบกันโดยปราศจากกฎเหล่านี้ ทำให้เกิดการรุกล้ำคุกคามความเป็นสิทธิมนุษยชนในหลายด้าน ดังที่จะเห็นได้จากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่ตอนนี้เรียกได้ว่าร้อนระอุและรุนแรงอย่างมากทีเดียว Ufabet เว็บหลัก

Credit mixhistorys.com rest-review.com gomalwarebytes.com comthehill.com comperaichi.com

รอบรู้เรื่อง กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Credit By : Ufabet