ประวิตศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ เวทย์มนต์ย่อโลกมาอยู่แค่ปลายนิ้วมือ

            มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างมหัศจรรย์เพราะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ด้วยสองมือ ซึ่งความสามารถนั้นทำให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนให้วิถีชีวิตมนุษย์เป็นไปในทางที่สะดวกสบายมากขึ้น แม้กระทั่งจักรวาลนอกผิวโลกที่มนุษย์เราคงไปไม่ถึงก็มีนวัตกรรมที่นำพามนุษย์โลกไปยังพื้นที่นอกอวกาศได้แล้ว สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของมนุษย์เราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และนวัตกรรมหนึ่งที่กำลังมีบทบาทต่อวิถีชีวิตเราในยุคปัจจุบันอย่าง โทรศัพท์มือถือ ก็เป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปไกลมากทีเดียว และในวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมชิ้นนี้กัน

โทรศัพท์มือถือ

เริ่มต้นการติดต่อแบบไร้สาย

               โทรศัพท์เป็นเครื่องมือการติดต่อที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ส่งสารหลาย ๆ ข้อความในเวลาเดียวกัน ซึ่งโทรศัพท์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากการส่งโทรเลข จุดประสงค์หลักของอุปกรณ์เหล่านี้ก็เพื่อการส่งสารที่รวดเร็วและสารนั้นไปถึงผู้รับทันที แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าการสื่อสารผ่านโทรศัพท์จะต้องส่งข้อความเฉพาะสถานที่ที่ตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเท่านั้น เพราะการส่งสารจะต้องแปลงสัญญาณเสียงผ่านสายที่เป็นสื่อนำไปยังผู้รับ โดยสายที่เป็นสื่อนำเสียงก็จะมีระยะทางรับ-ส่งสารที่ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่

               ช่วงเวลาต่อมาจึงเกิดการคิดค้นการสื่อสารแบบไร้สาย โดยระยะเริ่มแรกเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ทดลองติดตั้งบนรถแท็กซี่ ซึ่งการรับ-ส่งข้อความจะใช้งานผ่านระบบคลื่นวิทยุ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายและใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ พื้นฐานการใช้งานนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยสายนำทาง จนถูกพัฒนาต่อมาให้กลายเป็นอุปกรณ์ Smart Phone อันมีระบบการใช้งานล้ำสมัยที่ดึงเอาเรื่องราวทั่วมุมโลกมารวมไว้ที่เดียวราวกับย่อเอาโลกทั้งใบมาไว้ใกล้มือเรา

พัฒนาการของโทรศัพท์แบบไร้สาย

               โทรศัพท์แบบไร้สายที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในระยะแรกยังไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่พกพาง่ายและใช้งานสะดวก เพราะเป็นโทรศัพท์ที่ยังมีขนาดใหญ่เทอะทะ ราคาสูง และไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อผู้คนนัก เพราะโทรศัพท์ในเวลานั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งสารเท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์ในด้านอื่น จึงเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในความนิยมของคนบางกลุ่ม แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็ถูกพัฒนารูปแบบการใช้งานให้มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งพัฒนาการของโทรศัพท์แบบไร้สายก็แบ่งออกเป็นยุคสมัย ดังนี้

               – ยุค 1G เป็นยุคเริ่มแรกของโทรศัพท์ไร้สายที่เป็นสัญญาณแอนาล็อก รองรับเพียงการโทรเข้าโทรออกเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งข้อมูลอย่างอื่นได้ เป็นที่นิยมในแวดวงของบุคคลที่ร่ำรวยหรือเป็นนักธุรกิจที่มีกำลังซื้อสูง เพราะสามารถใช้ติดต่อธุระนอกสถานที่ได้สะดวกกว่าโทรศัพท์แบบที่ใช้สายเป็นสื่อนำสัญญาณ

               – ยุค 2G ในยุคนี้โทรศัพท์ไร้สายสัญญาณแอนาล็อกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณดิจิทัล ระบบเสียงที่ส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลจะมีความชัดเจนมากกว่า การส่งข้อมูลมีความรวดเร็วมากกว่า ซึ่งในยุคนี้โทรศัพท์ไร้สายถูกเพิ่มลูกเล่นด้านมัลติมีเดียเข้ามาทำให้อุปกรณ์นี้มีความน่าสนใจกว่าเดิม ไม่ได้มีไว้ใช้โทรเข้าโทรออกเหมือนเดิมแล้ว

               – ยุค 3G เป็นยุคที่การส่งข้อมูลผ่านสัญญาณดิจิทัลมีการพัฒนาให้มั่นคงและเฉพาะทางมากขึ้น ทำให้การส่งข้อมูลมีความเสถียร ลูกเล่นด้านมัลติมีเดียเองก็ถูกพัฒนาให้ทันสมัย ในยุค 3G นี้รองรับการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ทำให้โทรศัพท์ไร้สายในยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ สื่อสารระบบดิจิตอล ที่ทำให้ขอบเขตของการสื่อสารไร้สายแบบระยะไกลเข้ามามีบทบาทกับสังคมมากขึ้น

               – ยุค 4G โทรศัพท์ไร้สายในยุคนี้มีการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณดิจิทัลได้เร็วขึ้น ทำให้ขอบเขตการสื่อสารกว้างออกไปเพราะสามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลผ่านระบบ Video Conference ได้ เป็นการสื่อสารที่สามารถส่งสาร-รับสารผ่านเสียงและวิดีโอไปพร้อมกันได้ สามารถใช้ติดต่อข้ามประเทศได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งโทรศัพท์ไร้สายในยุค 4G จะสัมพันธ์กับระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ทั้งระบบ Wifi และอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานผ่านซิมโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

ยกระดับโทรศัพท์ไร้สายให้เป็น Smart Phone

               แม้ว่าโทรศัพท์ไร้สายในยุค 4G จะเป็นการยกระดับการสื่อสารแบบสุดโต่งในระยะเวลาไม่นานแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นการพัฒนาก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เมื่อเทคโนโลยีมีความรุดหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปรากฏการณ์  Smart Phone ขึ้นมา ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้มีลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา สามารถใช้งานด้านต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไฟล์ รับ-ส่งไฟล์ ซึ่ง Smart Phone จะรับ-ส่งข้อมูลได้เร็วและมีความเสถียร พร้อมมีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ในตัวด้วย จึงทำให้การจัดเก็บเอกสารและการนำเอกสารภายใน Smart Phone ออกมาใช้มีความสะดวกมาก

               นอกจากนี้ Smart Phone ยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาซึ่งข้ามขีดจำกัดของ โทรศัพท์มือถือ แบบเดิม ๆ ไปอย่างสุดขั้ว ซึ่งระบบของ Smart Phone จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่าแอพพลิเคชัน อย่างเช่นโปรแกรมถ่ายภาพที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของการถ่ายภาพจากมือถือที่มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่ากล้องถ่ายรูป หรือโปรแกรมรีโมทควบคุมระยะไกลที่มีคุณสมบัติการสั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ล้วนแต่ถูกคิดค้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลโดยแท้

               ราคาซื้อขายของ Smart Phone มีให้เลือกตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักพัน แม้ว่าจะอยู่ในราคาหลักพันประสิทธิภาพการใช้งานพื้นฐานก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ Smart Phone ที่มีราคาสูงขึ้นก็จะมีประสิทธิภาพการใช้งานด้านต่าง ๆ ที่สูงขึ้น รวมไปถึงเกรดของวัสดุที่นำมาประกอบตัวเครื่องก็จะมีคุณภาพสูงตามไปด้วย

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายกลายมาเป็นเวทย์มนต์ย่อโลก

            สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการส่งสารระยะไกลแล้วได้รับข้อมูลครบถ้วนในทีเดียวอย่าง โทรศัพท์มือถือ คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีพัฒนาการมาไกลถึงขนาดนี้ได้ แต่ด้วยความสามารถของมนุษย์จึงทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถูกยกระดับขึ้นมา เป็นสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ที่สามารถย่อเอาโลกทั้งใบมาไว้แค่ปลายนิ้วมือของเราได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขอบเขตมาไกลจึงเปรียบเหมือนเวทย์มนต์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมา และเชื่อว่าเวทย์มนต์นี้จะทำให้ โทรศัพท์มือถือ ขยายศักยภาพการใช้งานออกไปมากกว่าที่เห็นในปัจจุบันอย่างไม่หยุดยั้ง และพวกเราในฐานะผู้บริโภคจึงต้องจับตามองการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดี Ufabet เว็บหลัก

https://s.isanook.com/hi/0/rp/r/w728/ya0xa0m1w0/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hpLzAvdWQvMjU5LzEyOTY0MTMvMDEuanBn.jpg

https://startuppakistan.com.pk/wp-content/uploads/2021/05/c-users-dell-pictures-download-12-jpg-696×348.jpeg

Credit By
www.petcutety.com
www.petcutety.com
www.comshareasale.com
www.rest-review.com
www.gomalwarebytes.com
www.ozarksfirst.biz
www.mixhistorys.com
www.comthehill.com
www.comperaichi.com

โทรศัพท์มือถือ เวทย์มนต์ย่อโลกมาอยู่แค่ปลายนิ้วมือ

Credit By : Ufabet