ประวิตศาสตร์

เรื่องราว สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ มีความน่าสนใจอย่างไร

สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุคได้แก่ยุคหินและยุคโลหะ โดยการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งสองยุคจากมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งมนุษย์ในยุคหลังนั้นจะมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น โดยเราไปดูกันก่อนเลยว่ามนุษย์ยุคหินนั้นมีการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

ยุคหิน หรือ Stone Age

            ยุคหินถือว่าเป็นยุค สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เก่าที่สุด โดยยุคหินนั้นเป็นยุคที่มนุษย์นั้นเริ่มนำหินมาปรับใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต นักโบราณคดีกล่าวว่ามนุษย์ยุคหินนั้นเกิดขึ้นในช่วง 2.5 ล้านปีถึง 4000 ปีมาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นอย่างมาก สำหรับหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่หิน สำหรับการพัฒนาการของมนุษย์หินนั้นสามารถแบ่งได้ด้วยการทั้งหมด 3 ยุค ดังนี้

ยุคหินเก่า หรือ Paleolithic Period หรือ Stone Age

สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์

            สำหรับยุคหินเก่าหนังจะอยู่ในช่วงระหว่าง 2,500,000 ถึง 10,000 ปีที่แล้ว โดยมนุษย์ในยุคหินเก่านั้นจะอาศัยอยู่ในถ้ำ หรืออาศัยอยู่แถวบริเวณเพิงผา ซึ่งมนุษย์ในยุคหินเก่านั้นจะยังไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยจากวัสดุธรรมชาติซักเท่าไหร่ โดยสมัยนิยมอาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเอง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคหินเก่านั้นมักจะล่าสัตว์และเก็บผลไม้ตามป่านั่นเอง โดยอาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาหารที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติ หากถิ่นที่อยู่นั้นไม่มีอาหารหลงเหลือให้บริโภคแล้ว ก็จะทำการย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นนั่นเอง มนุษย์ในยุคหินเก่านั้นสามารถประดิษฐ์เครื่องมือได้ แต่จะเป็นเครื่องมือที่ได้คุณภาพ โดยเครื่องมือส่วนใหญ่นั้นจะใช้หินกระเทาะ ซึ่งมีลักษณะหยาบและหนาเป็นอย่างมาก มนุษย์ยุคหินนั้นรู้จักการนำหนังสัตว์มาดัดแปลงเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว นอกจากนี้ ยังรู้อีกว่าไฟสามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และให้แสงสว่างอีกด้วย การใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคหินนั้นรู้จักการฝังศพและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายแล้ว นอกจากนี้ มนุษย์ยุคหินเก่ายังรู้จักกับงานศิลปะอีกด้วย โดยจะสังเกตได้จากการใช้สีฝุ่นที่วาดตามผนังถ้ำนั่นเอง โดยภาพวาดของมนุษย์ยุคหินเก่านั้นสามารถหาชมได้ในถ้ำลาสโกในประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง

ยุคหินกลาง หรือ Mesolithic Period หรือ Middle Stone Age

สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์

            สำหรับมนุษย์ในยุคหินกลางนั้นจะอยู่ในช่วง 10,000 – 6,000 ปีที่แล้ว โดยมนุษย์ในยุคหินกลางนั้นจะรู้จักการนำหินมาทำเป็นเครื่องมือที่มีความประณีตมากกว่ามนุษย์ยุคหินเก่า โดยจะทำการกระเทาะหินทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความคมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งรูปทรงของหินที่มนุษย์ยุคหินกลางประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะมีตั้งแต่หินที่ใช้เป็นสำหรับเครื่องมือสับ หรือหินสำหรับเครื่องมือขุดนั่นเอง สำหรับหลักฐานของมนุษย์ยุคหินกลางนั้นจะสามารถพบได้ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โดยหลักของมนุษย์ในยุคนี้นั้นได้ถูกขุดเจอในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ยุคหินใหม่ หรือ Neolithic Period หรือ New Stone Age

สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์

            สำหรับยุคสุดท้ายของยุคหินได้แก่ยุคหินใหม่นั่นเอง โดยมนุษย์ในยุคหินใหม่นั้นจะอยู่ในช่วง 6,000 ปีถึง 4,000 ปีที่ผ่านมานั่นเอง โดยมนุษย์ในยุคหินใหม่นั้นถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญทางวัตถุมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถควบคุมธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง โดยจะสังเกตได้จากความประณีตในการสร้างอาวุธของมนุษย์ยุคหินใหม่ ซึ่งจะมีการฝนให้เห็นนั้นเป็นลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้มากขึ้น โดยหินที่มนุษย์ยุคหินใหม่ได้สร้างขึ้นมานั้นสามารถทำการหั่นหรือเฉือนได้แบบมีดโลหะ นอกจากนี้ยังได้ผลิตด้ามจับเพื่อต่อความยาวให้กับหินอีกด้วย มนุษย์ยุคหินใหม่นั้นสามารถปั้นหม้อดินและใช้ไฟเผาได้แล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถทอผ้าที่มาจากเส้นใยพืชได้อีกด้วย หรือว่าจะทอเป็นเชือกในการประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับหาปลาก็สามารถทำได้ในยุคนี้ อีกหนึ่งความพัฒนาในมนุษย์ยุคหินใหม่นั่นก็คือการเกษตรนั่นเอง เนื่องจากมนุษย์ในยุคนี้สามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ดีมากขึ้น โดยสามารถปลูกข้าวและพืชประเภทอื่น ๆ ได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถแยกมนุษย์ยุคหินกลางกับมนุษย์ยุคหินใหม่ได้เลยนั่นเอง สิ่งที่โดดเด่นที่เกิดขึ้นในยุคหินใหม่นั่นก็คือสโตนเฮนจ์ในประเทศอังกฤษนั่นเอง

ยุคโลหะ หรือ Metal Age

            สำหรับยุคถัดมาที่ต่อจากยุคหินก็คือยุคโลหะนั่นเอง โดยยุคนี้เกิดขึ้นในช่วง 4,000 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นยุคที่มีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผังการพัฒนาในเรื่องของความคิดหรือ การรู้จักดัดแปลงสิ่งของรอบตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง โดยยุคโลหะนั้นสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 2 ยุคด้วยกันดังนี้

ยุคสำริด หรือ Bronze Age

สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์

            สำหรับยุคแรกในยุคโลหะนั้นก็คือยุคสำริดนั่นเอง โดยยุคสำริดนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว โดยมนุษย์ในยุคสำริดนั้นจะเป็นมนุษย์ที่สามารถนำทองแดงมาผสมกับดีบุกเพื่อหลอมให้กลายเป็นสัมฤทธิ์นั้นเอง โดยมนุษย์ในยุคนี้จะนำสำริดมาใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าเครื่องมือในยุคหิน นอกจากนี้ การใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคสำริดยังมีความก้าวหน้ามากกว่ายุคหินใหม่อีกด้วย โดยเป็นยุคที่มีการขยายตัวในเรื่องของการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นชุมชนการเกษตรขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ แถมยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของบุคคลในสังคมตามความสัมพันธ์ได้อีกด้วย มนุษย์ยุคสำริดถือว่าเป็นยุคที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยจะส่งผลให้อารยธรรมของมนุษย์ยุคสำริดนั้นเกิดขึ้นมากมายนั่นเอง ซึ่งอารยธรรมสำคัญในยุคสำริดนั่นก็คือแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกนั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์อีกด้วย อารยธรรมแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและอารยธรรมแม่น้ำฮวงโหในประเทศจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เกิดขึ้นในยุคสำริดนั่นเอง

ยุคเหล็ก หรือ Iron Age

สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์

            และยุคสุดท้ายที่เกิดขึ้นใน สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ ได้แก่ยุคเหล็กนั่นเอง สำหรับยุคเหล็กนั้นเกิดขึ้นในช่วง 3,200 ปีที่ผ่านมา โดยมนุษย์ในยุคเหล็กนั้นได้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเพิ่มขึ้นจากมนุษย์ยุคสำริด ซึ่งมนุษย์ยุคเหล็กนั้นได้นำทองแดงมาผสมกับดีบุกและหลอมให้เป็นโลหะได้แล้วนั่นเอง ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ถือว่าก้าวไกลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มนุษย์ในยุคนี้ยังมีการนำอาวุธและเครื่องใช้มาหลอมด้วยความร้อน โดยอาวุธและเครื่องมือในยุคเหล็กนั้นจะมีความแข็งแรงและทนทานเป็นอย่างมาก แถมเครื่องมือในยกเลิกนั้นยังเหมาะกับการทำการเกษตรอีกด้วย จึงทำให้ผลผลิตในยุคนี้มีเพิ่มมากขึ้นจากยุคสำริดหลายเท่าตัวนั่นเอง สำหรับการใช้ชีวิตในมนุษย์ยุคเหล็กนั้นถือว่ามีการใกล้เคียงกับความเป็นรัฐมากินขึ้น เนื่องจากมีกองทัพสำหรับการปกครองดินแดนตนเองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีการขยายอาณาเขตไปยังดินแดนอื่น ๆ อีกด้วย การใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคเหล็กนั้นถือว่ามีความใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือการใช้ชีวิตนั่นเอง

http://artinhistory0.blogspot.com/2019/04/paleolithic.html

http://nowyouknow555.blogspot.com/2019/08/new-stone-age.html

https://sites.google.com/site/prawatisastryurop/yukh-loha

เรื่องราว สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ มีความน่าสนใจอย่างไร

Credit By : Ufabet