รอบรู้เรื่อง กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

รอบรู้เรื่อง กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อพูดถึงการทำสงครามหรือ กฎหมายสงคราม หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามเหมือนสมัยก่อน แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ล่าสุดประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนอยู่ในสถานการณ์สงคราม ที่ไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามแต่เป็นการสู้รบเพื่อประกาศความมีอำนาจและต้องการยึดประเทศที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่ามาเป็นของตน ทำให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องการเกิดสงครามมากยิ่งขึ้น แล้วกฎหมายสงครามคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงไหม วันนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องนี้กัน เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด เพราะเมื่อประเทศมหาอำนาจประเทศใดก็ตามประกาศและทำสงครามนั่นหมายความว่าย่อมส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับประเทศอื่น ๆ ที่มาที่ไปของกฎหมายสงคราม กฎหมายสงครามเริ่มปรากฏในสมัยกลางหรือในช่วงพ.ศ 395 ถึง 1453 ซึ่งเกิดจากหลักการแยกผู้ที่กระทำการออกจากผู้ที่ไม่ทำการรบ ซึ่งในกฎหมายการทำสงครามในช่วงเวลานั้นคือจะต้องไม่ทำร้ายนักบวช ผู้หญิง คนชรา เด็ก ทำให้การรบในสมัยโบราณไม่มีการใช้วิธีที่อำมหิต ต่อมากฎหมายสงครามที่บัญญัติไว้ในรูปสนธิสัญญามีการบังคับใช้ในการทำสงครามทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ และในปีศตวรรษที่ 19-20 แต่ละประเทศก็ได้เริ่มออกกฎหมายเป็นของตัวเองเพื่อบังคับใช้ในกองทัพของตัวเองระหว่างการทำสงคราม  https://www.peace-ed-campaign.org/th/law-as-an-instrument-of-peace-war-criminals-war-victims/ กฎหมายสงครามมีความจำเป็นอย่างไร  เพราะในสมัยกลางก่อนที่จะมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างคู่สงครามมีความทารุณโหดร้าย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีกฎหมายสงครามการปฏิบัติต่อคู่สงครามเริ่มมีมนุษยธรรมขึ้น และระหว่างนั้นได้เกิดมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทำสงครามหลายฉบับเลยทีเดียว ซึ่งการเกิดกฎหมายสงครามมาจากอิทธิพล 3 ประการคือความรู้สึกในด้านมนุษยธรรมเพราะการทำสงครามเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนและความรุนแรง การมีกฎหมายควบคุมจึงช่วยไม่ให้เกิดการกระทำเหล่านี้ นอกจากนั้นหากเทียบกับสงครามในอดีตนักรบในสมัยก่อนพวกเขาจะยึดหลักความยุติธรรมคือจะมีวิธีการต่อสู้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อย่างการไม่ทำร้ายผู้บาดเจ็บหรือไม่ใช้วิธีที่ชั่วร้ายรุนแรงเกินไป นี่จึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ทำไมต้องมีกฎหมายสงคราม กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร กฎหมายสงครามคือ กฎเกณฑ์ทั่วไปมีการทำสงครามซึ่งกฎเหล่านั้นอาจมาจากจารีตประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศ มาในรูปแบบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่มีการยอมรับกัน ซึ่งถ้าถามว่ามีความสำคัญอย่างไร นั่นเพราะสงครามเป็นการต่อสู้กันระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะล้มล้างอำนาจของกันและกัน เพราะมีการต่อสู้กันนี่เองทำให้ต้องมีกฎหมายสงคราม เพราะเมื่อความรุนแรงนี้ยุติลง กฎหมายจะเป็นกฎบังคับให้แม้เป็นฝ่ายชนะสงครามก็ต้องมีการดูแลเยียวยาพลเมืองทั้งของตนและฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับผลกระทบหลังจากยึดอำนาจมาแล้ว หรืออธิบายให้ง่ายขึ้น กฎหมายสงครามมีไว้เพื่อเป็นเหมือนกฎกติกาในการทำสงครามเพื่อคุ้มครองพลเมืองและคนที่ได้รับผลกระทบจากการขัดกันไม่ว่าจะทางอาวุธ ทางความเชื่อระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามกฎหมายสงครามมีความสำคัญน้อยลงมาก […]