สงครามเย็น เกมจิตวิทยาสงครามระดับโลกของ 2 ขั้วมหาอำนาจ

สงครามเย็น เกมจิตวิทยาสงครามระดับโลกของ 2 ขั้วมหาอำนาจ

            มีการบันทึกประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับการทำสงครามที่กินเวลานาน และสร้างความเสียหายไปในวงกว้างตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 1914 เป็นต้นมา ที่ให้ชื่อเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยชนวนแห่งสงครามทั้ง 2 ครั้งนั้นล้วนมีต้นตอมาจากการต้องการยึดครองพื้นที่และต้องการแสดงความมีอำนาจ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ ในช่วงเวลาเหล่านั้น เป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียทุกด้าน แม้จะมีการก่อสนธิสัญญาเพื่อระงับการทำสงครามอยู่หลายฉบับ แต่ก็ยึดถือไว้ใช้ได้ไม่นานสุดท้ายก็ยังมีข้อขัดแย้งจนสงครามถูกปลุกอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945 ในชื่อเรียกว่า สงครามเย็น โดยลักษณะการทำสงครามจะต่างไปจาก 2 ครั้งแรก ซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรตามไปดูกัน Cold War เปิดเกมสงครามจิตวิทยาระดับโลก                เมื่อได้ยินชื่อ Cold War เราอาจจะยกมาเป็นคำล้อเลียนว่าทำสงครามอยู่ในพื้นที่อันมีความเย็นปกคลุมหรืออย่างไร แต่ในความเป็นจริงด้านประวัติศาสตร์แล้ว Cold War เป็น นิยาม สงคราม เย็น ที่ประเทศมหาอำนาจ 2 ฝ่ายนำเอาจิตวิทยาขั้นสูงมาใช้ในการทำสงคราม โดยแฝงตัวมาเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังประเทศที่มีอุดมการณ์ไปในทางเดียวกับตนเอง เพื่อตอบโต้อีกฝ่ายที่มีอุดมการณ์แตกต่างกัน ซึ่งขั้วมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในขณะนั้นทั้ง 2 ฝ่ายคือ สหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต (ในช่วงเวลานั้น)                […]