ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ

ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ

สงครามโลกเหตุการณ์ที่ผู้คนต่างก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่ความสูญเสียที่ประชาชนจะได้รับจากความคลั่งอำนาจของผู้ที่ต้องการเข้าห้ำหั่นกันในแต่ละฝ่าย สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า second world war มักถูกย่อเป็น WWII หรือ WW2 ซึ่งเป็นสงครามที่มีต่อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระยะเวลาอยู่ในช่วงปี 1939 -1945 ซึ่งถือว่านานมากและกินพื้นที่ไปทั่วทุกประเทศในโลก แล้ว สงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุมาจากอะไร กันนะ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่1 กันยายน 1939 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนี อันเป็นผลนำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แต่มีความยืดเยื้อและทำสงครามมาอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วทั้งโลกจนกลายเป็นภาวะสงครามที่กินพื้นที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีการใช้เงินทุนในการทำสงครามมากที่สุดและสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาอีกด้วย มีการแบ่งผู้เข้าร่วมสงครามเป็นสองฝ่ายหลัก ๆ ที่ทำสงครามต่อกันคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ประกอบด้วยจักรวรรดิอังกฤษ จักรวรรดิรัฐฝรั่งเศส จักรวรรดิรัสโปแลนด์ และสหภาพโซเวียต อีกฝ่ายคือฝ่ายอักษะ ซึ่งประกอบด้วยนาซีเยอรมัน จักรวรรดิอาณานิคมอิตาลี จักรวรรดิญี่ปุ่น โดยบางประเทศที่กล่าวมานั้นอาจจะมีการโยกย้ายฝ่ายในภายหลังเมื่อฝ่ายที่ตนเองอยู่หมดผลประโยชน์ซึ่งนั่นเป็นปกติของสงครามโลกครั้งที่  2 ในสงครามนี้มีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จซึ่งก็คือประเทศที่เข้าร่วมหลักจะพยายามทุ่มขีดความสามารถทั้งหมดเพื่อให้ตนเองชนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้รับชัยชนะให้กับฝ่ายตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการทำสงครามที่ถูกคาดการณ์มูลค่าเอาไว้ที่ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้มียอดผู้เสียชีวิตมากถึง 50 – […]

โทรศัพท์มือถือ เวทย์มนต์ย่อโลกมาอยู่แค่ปลายนิ้วมือ

โทรศัพท์มือถือ เวทย์มนต์ย่อโลกมาอยู่แค่ปลายนิ้วมือ

            มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างมหัศจรรย์เพราะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ด้วยสองมือ ซึ่งความสามารถนั้นทำให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนให้วิถีชีวิตมนุษย์เป็นไปในทางที่สะดวกสบายมากขึ้น แม้กระทั่งจักรวาลนอกผิวโลกที่มนุษย์เราคงไปไม่ถึงก็มีนวัตกรรมที่นำพามนุษย์โลกไปยังพื้นที่นอกอวกาศได้แล้ว สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของมนุษย์เราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และนวัตกรรมหนึ่งที่กำลังมีบทบาทต่อวิถีชีวิตเราในยุคปัจจุบันอย่าง โทรศัพท์มือถือ ก็เป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปไกลมากทีเดียว และในวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมชิ้นนี้กัน เริ่มต้นการติดต่อแบบไร้สาย                โทรศัพท์เป็นเครื่องมือการติดต่อที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ส่งสารหลาย ๆ ข้อความในเวลาเดียวกัน ซึ่งโทรศัพท์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากการส่งโทรเลข จุดประสงค์หลักของอุปกรณ์เหล่านี้ก็เพื่อการส่งสารที่รวดเร็วและสารนั้นไปถึงผู้รับทันที แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าการสื่อสารผ่านโทรศัพท์จะต้องส่งข้อความเฉพาะสถานที่ที่ตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเท่านั้น เพราะการส่งสารจะต้องแปลงสัญญาณเสียงผ่านสายที่เป็นสื่อนำไปยังผู้รับ โดยสายที่เป็นสื่อนำเสียงก็จะมีระยะทางรับ-ส่งสารที่ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่                ช่วงเวลาต่อมาจึงเกิดการคิดค้นการสื่อสารแบบไร้สาย โดยระยะเริ่มแรกเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ทดลองติดตั้งบนรถแท็กซี่ ซึ่งการรับ-ส่งข้อความจะใช้งานผ่านระบบคลื่นวิทยุ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายและใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ พื้นฐานการใช้งานนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยสายนำทาง จนถูกพัฒนาต่อมาให้กลายเป็นอุปกรณ์ Smart Phone อันมีระบบการใช้งานล้ำสมัยที่ดึงเอาเรื่องราวทั่วมุมโลกมารวมไว้ที่เดียวราวกับย่อเอาโลกทั้งใบมาไว้ใกล้มือเรา พัฒนาการของโทรศัพท์แบบไร้สาย                โทรศัพท์แบบไร้สายที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในระยะแรกยังไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่พกพาง่ายและใช้งานสะดวก เพราะเป็นโทรศัพท์ที่ยังมีขนาดใหญ่เทอะทะ ราคาสูง และไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อผู้คนนัก เพราะโทรศัพท์ในเวลานั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งสารเท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์ในด้านอื่น จึงเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในความนิยมของคนบางกลุ่ม แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็ถูกพัฒนารูปแบบการใช้งานให้มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งพัฒนาการของโทรศัพท์แบบไร้สายก็แบ่งออกเป็นยุคสมัย ดังนี้                – ยุค 1G เป็นยุคเริ่มแรกของโทรศัพท์ไร้สายที่เป็นสัญญาณแอนาล็อก รองรับเพียงการโทรเข้าโทรออกเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งข้อมูลอย่างอื่นได้ เป็นที่นิยมในแวดวงของบุคคลที่ร่ำรวยหรือเป็นนักธุรกิจที่มีกำลังซื้อสูง เพราะสามารถใช้ติดต่อธุระนอกสถานที่ได้สะดวกกว่าโทรศัพท์แบบที่ใช้สายเป็นสื่อนำสัญญาณ                […]

รอบรู้เรื่อง กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

รอบรู้เรื่อง กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อพูดถึงการทำสงครามหรือ กฎหมายสงคราม หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามเหมือนสมัยก่อน แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ล่าสุดประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนอยู่ในสถานการณ์สงคราม ที่ไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามแต่เป็นการสู้รบเพื่อประกาศความมีอำนาจและต้องการยึดประเทศที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่ามาเป็นของตน ทำให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องการเกิดสงครามมากยิ่งขึ้น แล้วกฎหมายสงครามคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงไหม วันนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องนี้กัน เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด เพราะเมื่อประเทศมหาอำนาจประเทศใดก็ตามประกาศและทำสงครามนั่นหมายความว่าย่อมส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับประเทศอื่น ๆ ที่มาที่ไปของกฎหมายสงคราม กฎหมายสงครามเริ่มปรากฏในสมัยกลางหรือในช่วงพ.ศ 395 ถึง 1453 ซึ่งเกิดจากหลักการแยกผู้ที่กระทำการออกจากผู้ที่ไม่ทำการรบ ซึ่งในกฎหมายการทำสงครามในช่วงเวลานั้นคือจะต้องไม่ทำร้ายนักบวช ผู้หญิง คนชรา เด็ก ทำให้การรบในสมัยโบราณไม่มีการใช้วิธีที่อำมหิต ต่อมากฎหมายสงครามที่บัญญัติไว้ในรูปสนธิสัญญามีการบังคับใช้ในการทำสงครามทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ และในปีศตวรรษที่ 19-20 แต่ละประเทศก็ได้เริ่มออกกฎหมายเป็นของตัวเองเพื่อบังคับใช้ในกองทัพของตัวเองระหว่างการทำสงคราม  https://www.peace-ed-campaign.org/th/law-as-an-instrument-of-peace-war-criminals-war-victims/ กฎหมายสงครามมีความจำเป็นอย่างไร  เพราะในสมัยกลางก่อนที่จะมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างคู่สงครามมีความทารุณโหดร้าย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีกฎหมายสงครามการปฏิบัติต่อคู่สงครามเริ่มมีมนุษยธรรมขึ้น และระหว่างนั้นได้เกิดมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการทำสงครามหลายฉบับเลยทีเดียว ซึ่งการเกิดกฎหมายสงครามมาจากอิทธิพล 3 ประการคือความรู้สึกในด้านมนุษยธรรมเพราะการทำสงครามเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนและความรุนแรง การมีกฎหมายควบคุมจึงช่วยไม่ให้เกิดการกระทำเหล่านี้ นอกจากนั้นหากเทียบกับสงครามในอดีตนักรบในสมัยก่อนพวกเขาจะยึดหลักความยุติธรรมคือจะมีวิธีการต่อสู้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อย่างการไม่ทำร้ายผู้บาดเจ็บหรือไม่ใช้วิธีที่ชั่วร้ายรุนแรงเกินไป นี่จึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ทำไมต้องมีกฎหมายสงคราม กฎหมายสงคราม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร กฎหมายสงครามคือ กฎเกณฑ์ทั่วไปมีการทำสงครามซึ่งกฎเหล่านั้นอาจมาจากจารีตประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศ มาในรูปแบบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่มีการยอมรับกัน ซึ่งถ้าถามว่ามีความสำคัญอย่างไร นั่นเพราะสงครามเป็นการต่อสู้กันระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะล้มล้างอำนาจของกันและกัน เพราะมีการต่อสู้กันนี่เองทำให้ต้องมีกฎหมายสงคราม เพราะเมื่อความรุนแรงนี้ยุติลง กฎหมายจะเป็นกฎบังคับให้แม้เป็นฝ่ายชนะสงครามก็ต้องมีการดูแลเยียวยาพลเมืองทั้งของตนและฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับผลกระทบหลังจากยึดอำนาจมาแล้ว หรืออธิบายให้ง่ายขึ้น กฎหมายสงครามมีไว้เพื่อเป็นเหมือนกฎกติกาในการทำสงครามเพื่อคุ้มครองพลเมืองและคนที่ได้รับผลกระทบจากการขัดกันไม่ว่าจะทางอาวุธ ทางความเชื่อระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามกฎหมายสงครามมีความสำคัญน้อยลงมาก […]

เจาะลึกเกี่ยวกับ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เทคโนโลยีสุดล้ำยุค 2022

เจาะลึกเกี่ยวกับ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เทคโนโลยีสุดล้ำยุค 2022

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่เฉพาะเรื่องการสื่อสารเท่านั้นยังแฝงมากับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการทำความสะอาดในบ้านที่ต้องใช้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ก็ได้กลายเป็นอีกเทคโนโลยีที่โด่งดังและได้รับความนิยม เพราะถือว่าเป็นการปฏิวัติการทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้แรงคนแต่ใช้กลไกหุ่นยนต์ สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันว่ามีการพัฒนามาอย่างไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการถูพื้นทำความสะอาดบ้านยังไงบ้าง ทั้งนี้มีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันจริงหรือไม่ไขข้อสงสัยกันในบทความนี้ เชื่อว่าเมื่อคุณอ่านจบจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าซื้อมาใช้ดีไหมหรือให้เป็นไอเทมสุดล้ำนี้ สุดยอดเทคโนโลยี หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถูพื้น ลองนึกภาพเล่น ๆ ว่าคราบสกปรกภายในบ้านแค่แรงคนก็ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดและก็ยังต้องใช้แรงมากหรือน้อยตามแต่ปริมาณความสกปรก ซึ่งแน่นอนว่ากินเวลาทำความสะอาด เพื่อประหยัดเวลาและทุ่นแรงการคิดค้นหุ่นยนต์ดูดฝุ่น จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคนี้ที่มีความต้องการความรวดเร็วทันสมัย ซึ่งข้อดีของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคือ ช่วยทำความสะอาดพื้นด้วยการถูสั่นสะเทือนทำให้พื้นบ้านของคุณสะอาดกว่าที่เคย เป็นฟังก์ชันที่ทันสมัย หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาพร้อมแรงกดในการถูมากขึ้นทำให้ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก เรียกได้ว่าแม้แต่คราบฝังลึกก็ช่วยได้  มีการนำเทคโนโลยี ultra sonic มาใช้เพื่อตรวจจับพื้นพรม ที่มีความแม่นยำและรวดเร็วสูง  มีฟังก์ชั่นการยกขึ้นอัตโนมัติหลังจากที่ sensor ตรวจจับว่าเป็นพื้นพรมก็จะมีการยกแผ่นรองผ้าถูอัตโนมัติเพื่อหยุดการทำงาน สุดยอดฟังก์ชั่นกำหนดเส้นทางการถูที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีนี้มักมาพร้อมกับฟังก์ชั่นให้คุณได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นการยกแผ่นถูพื้นขึ้นอัตโนมัติ หรือแม้แต่เปลี่ยนโหมดเป็นการถูพื้นบนพรมธรรมดาที่ไม่ต้องใช้แรงกดมาก  ทันสมัยด้วยการตั้งค่าทำงานแต่ละพื้นที่โดยคุณสามารถควบคุมได้ผ่าน application ไม่ว่าจะเป็นการปรับแรงดูดหรือแรงสั่นสะเทือน เรียกได้ว่า หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ได้ง่ายขึ้น   สุดยอดฟังก์ชั่นล็อกการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับเด็กเล็กหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง เพียงเข้าใกล้หรือสัมผัสก็ล็อกการทำงานทันที https://home.kapook.com/view211196.html นอกจากเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้แล้ว สิ่งที่ทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นที่สนใจคือคุณสามารถเลือกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ได้ ง่าย ๆ เพียงเครื่องดูดฝุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง เป็นการทำงานที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะทำงานในบริเวณนั้นมากเป็นพิเศษ จากนั้นยังเป็นเรื่องของระบบการทำงานทั้งแปรง มอเตอร์ เพียงคุยเลือกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีการทำงานครบทั้ง 3 ขั้นตอนได้แก่ […]

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงคราม

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงคราม

ที่ผ่านมาโลกของเราได้ประสบอยู่ในสภาวะของการก่อ สงครามตัวแทน มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเกิดจากการที่ อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทของบัลลังก์จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีถูกลอบปลงพระชนม์ในปีค.ศ 1914 โดยกัฟรีโล ปรินซีป ชาวเซิร์บบอสเนีย ซึ่งเป็นความตั้งใจของแก๊งมือมืดที่มีความประสงค์จะลอบปลงพระชนม์อยู่แล้ว มหาสงครามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการแก้แค้นของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีต่อราชอาณาจักรเซอร์เบียนั่นเอง อันเป็นเหตุให้ทวีปยุโรปได้มีสงครามขนาดใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้น ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการก่อตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายออกมารวมถึงสัญญาสันติภาพฉบับอื่น ๆ ที่มีไม่มีความเป็นธรรมต่อประเทศที่แพ้สงคราม เพราะในข้อสัญญาผู้แพ้สงครามค่อนข้างมีความเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันการเติบโตของประเทศต่าง ๆ ที่มีอำนาจรวมถึงความเข้มแข็งทางทหารและการสะสมอาวุธร้ายแรงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ นอกจากนี้องค์การสันนิบาตชาติที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มศักยภาพจึงเกิดความล้มเหลวต่อหน้าที่อย่างชัดเจน ผลของสงครามในครั้งนี้คือฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามในจนได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกให้กลุ่มสมาชิกต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแทนองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งสงครามในครั้งนี้ทำให้เกิดสงครามเย็น cold war เป็นสงครามต่อมา สงครามเย็นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากประเทศมหาอำนาจ 2 กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นสงครามที่ไม่ได้มีการต่อสู้ทางการทหารอย่างชัดเจนแต่เป็นสงครามที่ใช้จิตวิทยาจนลุกลามและแผ่ขยายจนสร้างความตึงเครียดไปทั่วโลกได้เลย  โดยสงครามใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมามักจะมี สงครามตัวแทน เกิดขึ้นในสงครามนั้น ๆ เสมอ สงครามตัวแทนคืออะไรกันนะ ว่าด้วยเรื่องของสงครามคงไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งนั้น […]

สงครามเย็น เกมจิตวิทยาสงครามระดับโลกของ 2 ขั้วมหาอำนาจ

สงครามเย็น เกมจิตวิทยาสงครามระดับโลกของ 2 ขั้วมหาอำนาจ

            มีการบันทึกประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับการทำสงครามที่กินเวลานาน และสร้างความเสียหายไปในวงกว้างตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 1914 เป็นต้นมา ที่ให้ชื่อเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยชนวนแห่งสงครามทั้ง 2 ครั้งนั้นล้วนมีต้นตอมาจากการต้องการยึดครองพื้นที่และต้องการแสดงความมีอำนาจ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ ในช่วงเวลาเหล่านั้น เป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียทุกด้าน แม้จะมีการก่อสนธิสัญญาเพื่อระงับการทำสงครามอยู่หลายฉบับ แต่ก็ยึดถือไว้ใช้ได้ไม่นานสุดท้ายก็ยังมีข้อขัดแย้งจนสงครามถูกปลุกอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945 ในชื่อเรียกว่า สงครามเย็น โดยลักษณะการทำสงครามจะต่างไปจาก 2 ครั้งแรก ซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรตามไปดูกัน Cold War เปิดเกมสงครามจิตวิทยาระดับโลก                เมื่อได้ยินชื่อ Cold War เราอาจจะยกมาเป็นคำล้อเลียนว่าทำสงครามอยู่ในพื้นที่อันมีความเย็นปกคลุมหรืออย่างไร แต่ในความเป็นจริงด้านประวัติศาสตร์แล้ว Cold War เป็น นิยาม สงคราม เย็น ที่ประเทศมหาอำนาจ 2 ฝ่ายนำเอาจิตวิทยาขั้นสูงมาใช้ในการทำสงคราม โดยแฝงตัวมาเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังประเทศที่มีอุดมการณ์ไปในทางเดียวกับตนเอง เพื่อตอบโต้อีกฝ่ายที่มีอุดมการณ์แตกต่างกัน ซึ่งขั้วมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในขณะนั้นทั้ง 2 ฝ่ายคือ สหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต (ในช่วงเวลานั้น)                […]

ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ !

ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ

สงครามโลกเหตุการณ์ที่ผู้คนต่างก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่ความสูญเสียที่ประชาชนจะได้รับจากความคลั่งอำนาจของผู้ที่ต้องการเข้าห้ำหั่นกันในแต่ละฝ่าย สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า second world war มักถูกย่อเป็น WWII หรือ WW2 ซึ่งเป็นสงครามที่มีต่อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระยะเวลาอยู่ในช่วงปี 1939 -1945 ซึ่งถือว่านานมากและกินพื้นที่ไปทั่วทุกประเทศในโลก แล้ว สงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุมาจากอะไร กันนะ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่1 กันยายน 1939 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนี อันเป็นผลนำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แต่มีความยืดเยื้อและทำสงครามมาอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วทั้งโลกจนกลายเป็นภาวะสงครามที่กินพื้นที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีการใช้เงินทุนในการทำสงครามมากที่สุดและสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาอีกด้วย มีการแบ่งผู้เข้าร่วมสงครามเป็นสองฝ่ายหลัก ๆ ที่ทำสงครามต่อกันคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ประกอบด้วยจักรวรรดิอังกฤษ จักรวรรดิรัฐฝรั่งเศส จักรวรรดิรัสโปแลนด์ และสหภาพโซเวียต อีกฝ่ายคือฝ่ายอักษะ ซึ่งประกอบด้วยนาซีเยอรมัน จักรวรรดิอาณานิคมอิตาลี จักรวรรดิญี่ปุ่น โดยบางประเทศที่กล่าวมานั้นอาจจะมีการโยกย้ายฝ่ายในภายหลังเมื่อฝ่ายที่ตนเองอยู่หมดผลประโยชน์ซึ่งนั่นเป็นปกติของสงครามโลกครั้งที่  2 ในสงครามนี้มีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จซึ่งก็คือประเทศที่เข้าร่วมหลักจะพยายามทุ่มขีดความสามารถทั้งหมดเพื่อให้ตนเองชนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้รับชัยชนะให้กับฝ่ายตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการทำสงครามที่ถูกคาดการณ์มูลค่าเอาไว้ที่ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้มียอดผู้เสียชีวิตมากถึง 50 – […]

ย้อนรอย สงครามโลกครั้งที่ 1 มหาสงครามครั้งใหญ่ที่โลกจารึก

ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 1 มหาสงครามครั้งใหญ่ที่โลกจารึก

หากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือการเกิดสงครามจะทราบว่ามีหลายสาเหตุหรือชนวนเหตุมากมายที่ก่อให้เกิดสงคราม ไม่ว่าจะเป็นลัทธิจักรวรรดินิยมหรือเป็นยุคที่อำนาจทางทหารเฟื่องฟูอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีการบังคับให้เมืองที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่ามารวมเข้ากับเมืองของตน นอกจากนั้นยังเป็นการขัดแย้งทางอุดมการณ์ ความเชื่อทางศาสนา รวมถึงสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เหล่านี้ล้วนเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดสงครามได้ทั้งนั้น เช่นเดียวกับการเกิด สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีชนวนเหตุเริ่มต้นจากการล่าอาณานิคมหรือต้องการจะบังคับให้เมืองที่แข็งแรงน้อยกว่ายินยอมอยู่ใต้การปกครองของเมืองที่มีความแข็งแกร่งที่มากกว่า  เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจกับสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือว่าสงครามที่สร้างความเปลี่ยนแปลงส่งผลมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไร สงครามโลก ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อใด…ชนวนระเบิดที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มาจากการที่อาร์ชดยุก ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทแห่งออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในขณะที่เสด็จเดินทางมาเยือนกรุงซาราเยโว หลังจากที่มีความต้องการจะรวมประเทศ แต่เซอร์เบียหรือประเทศที่อยู่ใกล้กับกรุงซาราเจโวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟที่ก็มองว่าคนในกรุงซาราเยโวก็เป็นชาวสลาฟเช่นกัน จึงไม่เห็นด้วยกับการจะรวมประเทศ จนทำให้เกิดการตกลงกันไม่ได้กลายเป็นสงคราม เรียกว่าเป็นมหาสงครามที่มาจากความขัดแย้งภายในประเทศ การต้องการแย่งชิงอำนาจ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศและเชื้อชาติ ทำให้มีการส่งทหารไปสู้รบ ส่วนพลเรือนในพื้นที่เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมาก สงครามโลกครั้งที่ 1 สาเหตุ เกิดจากการตกลงกันไม่ได้นี่เอง จึงทำให้เกิดการสู้รบกันตั้งแต่ปี 2457 ถึง 2461 ช่วงเวลาการสู้รบนี้ หลายภูมิภาคทั้งทวีปยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาใต้ ลามไปที่แปซิฟิก จีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบล้านศพ ซึ่งมีการแบ่งฝ่ายเป็นออสเตรเลีย ฮังการี ตุรกี เยอรมัน ส่วนอีกฝ่ายคืออังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีน และยังมีประเทศอื่น ๆ […]

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงครามในหลาย ๆ ประเทศ

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงครามในหลาย ๆ ประเทศ

ที่ผ่านมาโลกของเราได้ประสบอยู่ในสภาวะของการก่อสงครามใหญ่มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเกิดจากการที่ อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทของบัลลังก์จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีถูกลอบปลงพระชนม์ในปีค.ศ 1914 โดยกัฟรีโล ปรินซีป ชาวเซิร์บบอสเนีย ซึ่งเป็นความตั้งใจของแก๊งมือมืดที่มีความประสงค์จะลอบปลงพระชนม์อยู่แล้ว มหาสงครามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการแก้แค้นของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีต่อราชอาณาจักรเซอร์เบียนั่นเอง อันเป็นเหตุให้ทวีปยุโรปได้มีสงครามขนาดใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้น ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการก่อตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายออกมารวมถึงสัญญาสันติภาพฉบับอื่น ๆ ที่มีไม่มีความเป็นธรรมต่อประเทศที่แพ้สงคราม เพราะในข้อสัญญาผู้แพ้สงครามค่อนข้างมีความเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันการเติบโตของประเทศต่าง ๆ ที่มีอำนาจรวมถึงความเข้มแข็งทางทหารและการสะสมอาวุธร้ายแรงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ นอกจากนี้องค์การสันนิบาตชาติที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มศักยภาพจึงเกิดความล้มเหลวต่อหน้าที่อย่างชัดเจน ผลของสงครามในครั้งนี้คือฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามในจนได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกให้กลุ่มสมาชิกต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแทนองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งสงครามในครั้งนี้ทำให้เกิดสงครามเย็น cold war เป็นสงครามต่อมา สงครามเย็นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากประเทศมหาอำนาจ 2 กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นสงครามที่ไม่ได้มีการต่อสู้ทางการทหารอย่างชัดเจนแต่เป็นสงครามที่ใช้จิตวิทยาจนลุกลามและแผ่ขยายจนสร้างความตึงเครียดไปทั่วโลกได้เลย  โดยสงครามใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมามักจะมี สงครามตัวแทน เกิดขึ้นในสงครามนั้น ๆ เสมอ สงครามตัวแทนคืออะไรกันนะ ว่าด้วยเรื่องของสงครามคงไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งนั้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ สงครามตัวแทนคือ […]

หุ่นยนต์ จักรกลตัวแทนมนุษย์ที่รอการพัฒนาอย่างเต็มสูบ

หุ่นยนต์ จักรกลตัวแทนมนุษย์ที่รอการพัฒนาอย่างเต็มสูบ

            อย่างที่ทราบกันว่าโลกในขณะนี้กำลังขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีหลากหลายแขนง ซึ่งแต่ละแขนงก็มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไม่แพ้กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการด้านการดำรงชีวิต รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการค้นพบสิ่งใหม่รอบโลก อย่างเช่น เทคโนโลยีด้านอวกาศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีจักรกลก็ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในทุกวงการ เหมือนจะเป็นสิ่งไกลตัวแต่จริง ๆ แล้วก็แฝงตัวอยู่รอบตัวเรานี่เอง และวันนี้เราจะไปสำรวจเทคโนโลยีจักรกลอย่าง หุ่นยนต์ (Robot) ว่ามีเรื่องราวและมีความน่าสนใจอย่างไร Robot คืออะไร             คำว่า Robot คงเป็นสิ่งที่คุ้นหูเราอยู่ตลอดและความเข้าใจร่วมกันคือเป็นอุปกรณ์จักรกลชนิดหนึ่งที่ติดตั้งโปรแกรมการสั่งงานเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบคำสั่งที่มีทั้งแบบเรียบง่ายและซับซ้อน บางครั้งอุปกรณ์จักรกลเหล่านี้อาจถูกเพิ่มระบบ AI เข้าไปเพื่อให้อุปกรณ์ประมวลผลได้เอง ด้วยเหตุนี้ Robot ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงแฝงตัวอยู่ทุกแวดวงอาชีพ มีรูปลักษณ์และระบบการสั่งงานที่แตกต่างกันตามหน้างานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ กับแบบที่เคลื่อนที่ได้                 – Robot แบบติดตั้งอยู่กับที่ จะเป็นอุปกรณ์จักรกลที่ติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่เฉพาะทาง ขนาดใหญ่ มีระยะการเคลื่อนไหวที่จำกัด มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลายในแวดวงของการอุตสาหกรรม ซึ่งให้ประโยชน์ในฝ่ายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้แรงงานของมนุษย์ได้                 – Robot แบบเคลื่อนที่ได้ เป็นอุปกรณ์จักรกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีขอบเขตการเคลื่อนไหวอิสระ […]