ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ

ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ

สงครามโลกเหตุการณ์ที่ผู้คนต่างก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่ความสูญเสียที่ประชาชนจะได้รับจากความคลั่งอำนาจของผู้ที่ต้องการเข้าห้ำหั่นกันในแต่ละฝ่าย สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า second world war มักถูกย่อเป็น WWII หรือ WW2 ซึ่งเป็นสงครามที่มีต่อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระยะเวลาอยู่ในช่วงปี 1939 -1945 ซึ่งถือว่านานมากและกินพื้นที่ไปทั่วทุกประเทศในโลก แล้ว สงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุมาจากอะไร กันนะ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่1 กันยายน 1939 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนี อันเป็นผลนำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แต่มีความยืดเยื้อและทำสงครามมาอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วทั้งโลกจนกลายเป็นภาวะสงครามที่กินพื้นที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีการใช้เงินทุนในการทำสงครามมากที่สุดและสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาอีกด้วย มีการแบ่งผู้เข้าร่วมสงครามเป็นสองฝ่ายหลัก ๆ ที่ทำสงครามต่อกันคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ประกอบด้วยจักรวรรดิอังกฤษ จักรวรรดิรัฐฝรั่งเศส จักรวรรดิรัสโปแลนด์ และสหภาพโซเวียต อีกฝ่ายคือฝ่ายอักษะ ซึ่งประกอบด้วยนาซีเยอรมัน จักรวรรดิอาณานิคมอิตาลี จักรวรรดิญี่ปุ่น โดยบางประเทศที่กล่าวมานั้นอาจจะมีการโยกย้ายฝ่ายในภายหลังเมื่อฝ่ายที่ตนเองอยู่หมดผลประโยชน์ซึ่งนั่นเป็นปกติของสงครามโลกครั้งที่  2 ในสงครามนี้มีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จซึ่งก็คือประเทศที่เข้าร่วมหลักจะพยายามทุ่มขีดความสามารถทั้งหมดเพื่อให้ตนเองชนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้รับชัยชนะให้กับฝ่ายตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการทำสงครามที่ถูกคาดการณ์มูลค่าเอาไว้ที่ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้มียอดผู้เสียชีวิตมากถึง 50 – […]

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงคราม

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงคราม

ที่ผ่านมาโลกของเราได้ประสบอยู่ในสภาวะของการก่อ สงครามตัวแทน มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเกิดจากการที่ อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทของบัลลังก์จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีถูกลอบปลงพระชนม์ในปีค.ศ 1914 โดยกัฟรีโล ปรินซีป ชาวเซิร์บบอสเนีย ซึ่งเป็นความตั้งใจของแก๊งมือมืดที่มีความประสงค์จะลอบปลงพระชนม์อยู่แล้ว มหาสงครามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการแก้แค้นของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีต่อราชอาณาจักรเซอร์เบียนั่นเอง อันเป็นเหตุให้ทวีปยุโรปได้มีสงครามขนาดใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้น ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการก่อตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายออกมารวมถึงสัญญาสันติภาพฉบับอื่น ๆ ที่มีไม่มีความเป็นธรรมต่อประเทศที่แพ้สงคราม เพราะในข้อสัญญาผู้แพ้สงครามค่อนข้างมีความเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันการเติบโตของประเทศต่าง ๆ ที่มีอำนาจรวมถึงความเข้มแข็งทางทหารและการสะสมอาวุธร้ายแรงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ นอกจากนี้องค์การสันนิบาตชาติที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มศักยภาพจึงเกิดความล้มเหลวต่อหน้าที่อย่างชัดเจน ผลของสงครามในครั้งนี้คือฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามในจนได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกให้กลุ่มสมาชิกต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแทนองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งสงครามในครั้งนี้ทำให้เกิดสงครามเย็น cold war เป็นสงครามต่อมา สงครามเย็นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากประเทศมหาอำนาจ 2 กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นสงครามที่ไม่ได้มีการต่อสู้ทางการทหารอย่างชัดเจนแต่เป็นสงครามที่ใช้จิตวิทยาจนลุกลามและแผ่ขยายจนสร้างความตึงเครียดไปทั่วโลกได้เลย  โดยสงครามใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมามักจะมี สงครามตัวแทน เกิดขึ้นในสงครามนั้น ๆ เสมอ สงครามตัวแทนคืออะไรกันนะ ว่าด้วยเรื่องของสงครามคงไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งนั้น […]

สงครามเย็น เกมจิตวิทยาสงครามระดับโลกของ 2 ขั้วมหาอำนาจ

สงครามเย็น เกมจิตวิทยาสงครามระดับโลกของ 2 ขั้วมหาอำนาจ

            มีการบันทึกประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับการทำสงครามที่กินเวลานาน และสร้างความเสียหายไปในวงกว้างตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 1914 เป็นต้นมา ที่ให้ชื่อเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยชนวนแห่งสงครามทั้ง 2 ครั้งนั้นล้วนมีต้นตอมาจากการต้องการยึดครองพื้นที่และต้องการแสดงความมีอำนาจ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ ในช่วงเวลาเหล่านั้น เป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียทุกด้าน แม้จะมีการก่อสนธิสัญญาเพื่อระงับการทำสงครามอยู่หลายฉบับ แต่ก็ยึดถือไว้ใช้ได้ไม่นานสุดท้ายก็ยังมีข้อขัดแย้งจนสงครามถูกปลุกอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945 ในชื่อเรียกว่า สงครามเย็น โดยลักษณะการทำสงครามจะต่างไปจาก 2 ครั้งแรก ซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรตามไปดูกัน Cold War เปิดเกมสงครามจิตวิทยาระดับโลก                เมื่อได้ยินชื่อ Cold War เราอาจจะยกมาเป็นคำล้อเลียนว่าทำสงครามอยู่ในพื้นที่อันมีความเย็นปกคลุมหรืออย่างไร แต่ในความเป็นจริงด้านประวัติศาสตร์แล้ว Cold War เป็น นิยาม สงคราม เย็น ที่ประเทศมหาอำนาจ 2 ฝ่ายนำเอาจิตวิทยาขั้นสูงมาใช้ในการทำสงคราม โดยแฝงตัวมาเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังประเทศที่มีอุดมการณ์ไปในทางเดียวกับตนเอง เพื่อตอบโต้อีกฝ่ายที่มีอุดมการณ์แตกต่างกัน ซึ่งขั้วมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในขณะนั้นทั้ง 2 ฝ่ายคือ สหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต (ในช่วงเวลานั้น)                […]

ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ !

ตีแผ่ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำ

สงครามโลกเหตุการณ์ที่ผู้คนต่างก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่ความสูญเสียที่ประชาชนจะได้รับจากความคลั่งอำนาจของผู้ที่ต้องการเข้าห้ำหั่นกันในแต่ละฝ่าย สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า second world war มักถูกย่อเป็น WWII หรือ WW2 ซึ่งเป็นสงครามที่มีต่อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระยะเวลาอยู่ในช่วงปี 1939 -1945 ซึ่งถือว่านานมากและกินพื้นที่ไปทั่วทุกประเทศในโลก แล้ว สงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุมาจากอะไร กันนะ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่1 กันยายน 1939 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนี อันเป็นผลนำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แต่มีความยืดเยื้อและทำสงครามมาอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วทั้งโลกจนกลายเป็นภาวะสงครามที่กินพื้นที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีการใช้เงินทุนในการทำสงครามมากที่สุดและสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาอีกด้วย มีการแบ่งผู้เข้าร่วมสงครามเป็นสองฝ่ายหลัก ๆ ที่ทำสงครามต่อกันคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ประกอบด้วยจักรวรรดิอังกฤษ จักรวรรดิรัฐฝรั่งเศส จักรวรรดิรัสโปแลนด์ และสหภาพโซเวียต อีกฝ่ายคือฝ่ายอักษะ ซึ่งประกอบด้วยนาซีเยอรมัน จักรวรรดิอาณานิคมอิตาลี จักรวรรดิญี่ปุ่น โดยบางประเทศที่กล่าวมานั้นอาจจะมีการโยกย้ายฝ่ายในภายหลังเมื่อฝ่ายที่ตนเองอยู่หมดผลประโยชน์ซึ่งนั่นเป็นปกติของสงครามโลกครั้งที่  2 ในสงครามนี้มีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จซึ่งก็คือประเทศที่เข้าร่วมหลักจะพยายามทุ่มขีดความสามารถทั้งหมดเพื่อให้ตนเองชนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้รับชัยชนะให้กับฝ่ายตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการทำสงครามที่ถูกคาดการณ์มูลค่าเอาไว้ที่ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้มียอดผู้เสียชีวิตมากถึง 50 – […]

ย้อนรอย สงครามโลกครั้งที่ 1 มหาสงครามครั้งใหญ่ที่โลกจารึก

ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 1 มหาสงครามครั้งใหญ่ที่โลกจารึก

หากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือการเกิดสงครามจะทราบว่ามีหลายสาเหตุหรือชนวนเหตุมากมายที่ก่อให้เกิดสงคราม ไม่ว่าจะเป็นลัทธิจักรวรรดินิยมหรือเป็นยุคที่อำนาจทางทหารเฟื่องฟูอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีการบังคับให้เมืองที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่ามารวมเข้ากับเมืองของตน นอกจากนั้นยังเป็นการขัดแย้งทางอุดมการณ์ ความเชื่อทางศาสนา รวมถึงสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เหล่านี้ล้วนเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดสงครามได้ทั้งนั้น เช่นเดียวกับการเกิด สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีชนวนเหตุเริ่มต้นจากการล่าอาณานิคมหรือต้องการจะบังคับให้เมืองที่แข็งแรงน้อยกว่ายินยอมอยู่ใต้การปกครองของเมืองที่มีความแข็งแกร่งที่มากกว่า  เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจกับสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือว่าสงครามที่สร้างความเปลี่ยนแปลงส่งผลมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไร สงครามโลก ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อใด…ชนวนระเบิดที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มาจากการที่อาร์ชดยุก ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทแห่งออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในขณะที่เสด็จเดินทางมาเยือนกรุงซาราเยโว หลังจากที่มีความต้องการจะรวมประเทศ แต่เซอร์เบียหรือประเทศที่อยู่ใกล้กับกรุงซาราเจโวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟที่ก็มองว่าคนในกรุงซาราเยโวก็เป็นชาวสลาฟเช่นกัน จึงไม่เห็นด้วยกับการจะรวมประเทศ จนทำให้เกิดการตกลงกันไม่ได้กลายเป็นสงคราม เรียกว่าเป็นมหาสงครามที่มาจากความขัดแย้งภายในประเทศ การต้องการแย่งชิงอำนาจ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศและเชื้อชาติ ทำให้มีการส่งทหารไปสู้รบ ส่วนพลเรือนในพื้นที่เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมาก สงครามโลกครั้งที่ 1 สาเหตุ เกิดจากการตกลงกันไม่ได้นี่เอง จึงทำให้เกิดการสู้รบกันตั้งแต่ปี 2457 ถึง 2461 ช่วงเวลาการสู้รบนี้ หลายภูมิภาคทั้งทวีปยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาใต้ ลามไปที่แปซิฟิก จีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบล้านศพ ซึ่งมีการแบ่งฝ่ายเป็นออสเตรเลีย ฮังการี ตุรกี เยอรมัน ส่วนอีกฝ่ายคืออังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีน และยังมีประเทศอื่น ๆ […]

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงครามในหลาย ๆ ประเทศ

ทำความรู้จัก สงครามตัวแทน การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดสงครามในหลาย ๆ ประเทศ

ที่ผ่านมาโลกของเราได้ประสบอยู่ในสภาวะของการก่อสงครามใหญ่มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเกิดจากการที่ อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทของบัลลังก์จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีถูกลอบปลงพระชนม์ในปีค.ศ 1914 โดยกัฟรีโล ปรินซีป ชาวเซิร์บบอสเนีย ซึ่งเป็นความตั้งใจของแก๊งมือมืดที่มีความประสงค์จะลอบปลงพระชนม์อยู่แล้ว มหาสงครามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการแก้แค้นของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีต่อราชอาณาจักรเซอร์เบียนั่นเอง อันเป็นเหตุให้ทวีปยุโรปได้มีสงครามขนาดใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้น ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการก่อตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายออกมารวมถึงสัญญาสันติภาพฉบับอื่น ๆ ที่มีไม่มีความเป็นธรรมต่อประเทศที่แพ้สงคราม เพราะในข้อสัญญาผู้แพ้สงครามค่อนข้างมีความเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันการเติบโตของประเทศต่าง ๆ ที่มีอำนาจรวมถึงความเข้มแข็งทางทหารและการสะสมอาวุธร้ายแรงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ นอกจากนี้องค์การสันนิบาตชาติที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มศักยภาพจึงเกิดความล้มเหลวต่อหน้าที่อย่างชัดเจน ผลของสงครามในครั้งนี้คือฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามในจนได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกให้กลุ่มสมาชิกต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแทนองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งสงครามในครั้งนี้ทำให้เกิดสงครามเย็น cold war เป็นสงครามต่อมา สงครามเย็นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากประเทศมหาอำนาจ 2 กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นสงครามที่ไม่ได้มีการต่อสู้ทางการทหารอย่างชัดเจนแต่เป็นสงครามที่ใช้จิตวิทยาจนลุกลามและแผ่ขยายจนสร้างความตึงเครียดไปทั่วโลกได้เลย  โดยสงครามใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมามักจะมี สงครามตัวแทน เกิดขึ้นในสงครามนั้น ๆ เสมอ สงครามตัวแทนคืออะไรกันนะ ว่าด้วยเรื่องของสงครามคงไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งนั้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ สงครามตัวแทนคือ […]