หุ่นยนต์ จักรกลตัวแทนมนุษย์ที่รอการพัฒนาอย่างเต็มสูบ

หุ่นยนต์ จักรกลตัวแทนมนุษย์ที่รอการพัฒนาอย่างเต็มสูบ

            อย่างที่ทราบกันว่าโลกในขณะนี้กำลังขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีหลากหลายแขนง ซึ่งแต่ละแขนงก็มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไม่แพ้กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการด้านการดำรงชีวิต รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการค้นพบสิ่งใหม่รอบโลก อย่างเช่น เทคโนโลยีด้านอวกาศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีจักรกลก็ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในทุกวงการ เหมือนจะเป็นสิ่งไกลตัวแต่จริง ๆ แล้วก็แฝงตัวอยู่รอบตัวเรานี่เอง และวันนี้เราจะไปสำรวจเทคโนโลยีจักรกลอย่าง หุ่นยนต์ (Robot) ว่ามีเรื่องราวและมีความน่าสนใจอย่างไร Robot คืออะไร             คำว่า Robot คงเป็นสิ่งที่คุ้นหูเราอยู่ตลอดและความเข้าใจร่วมกันคือเป็นอุปกรณ์จักรกลชนิดหนึ่งที่ติดตั้งโปรแกรมการสั่งงานเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบคำสั่งที่มีทั้งแบบเรียบง่ายและซับซ้อน บางครั้งอุปกรณ์จักรกลเหล่านี้อาจถูกเพิ่มระบบ AI เข้าไปเพื่อให้อุปกรณ์ประมวลผลได้เอง ด้วยเหตุนี้ Robot ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงแฝงตัวอยู่ทุกแวดวงอาชีพ มีรูปลักษณ์และระบบการสั่งงานที่แตกต่างกันตามหน้างานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ กับแบบที่เคลื่อนที่ได้                 – Robot แบบติดตั้งอยู่กับที่ จะเป็นอุปกรณ์จักรกลที่ติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่เฉพาะทาง ขนาดใหญ่ มีระยะการเคลื่อนไหวที่จำกัด มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลายในแวดวงของการอุตสาหกรรม ซึ่งให้ประโยชน์ในฝ่ายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้แรงงานของมนุษย์ได้                 – Robot แบบเคลื่อนที่ได้ เป็นอุปกรณ์จักรกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีขอบเขตการเคลื่อนไหวอิสระ […]